สินเชื่อบุคคลซิตี้ – ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 7.99%
1 ก.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62